5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
 

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ย ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น และโดยมีดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000119
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup