Prev
Next
 
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

       รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน เข้าร่วมในโครงการความร่วมมืออบรมการเรียนรู้อาหารจีนและวัฒนธรรมจีน ณ นครหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 1 ตุลาคม 2562

ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-244-5391-2

E-mail : sdu_chefschool@hotmail.com

Instagram : sdu_chefschool

website : www.chefschool.dusit.ac.th

Facebook : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

 

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_KK

 

 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03 กันยายน 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000519
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup