Prev
Next
 
พิธีปิดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา
พิธีปิดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา
 

พิธีปิดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค 4 กล่าวในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่คณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
และวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิวรรณ พลศรี เจ้าหน้าที่โครงการอบรมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และ อาจารย์นิคมศม อักษรประดิษฐ์ ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู Tiramisu , Chocolate Mousse , Fruit Mousse ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและข่าวโดย //Admin_AT
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23 กรกฏาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000159
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup