Prev
Next
 
ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
 

วันที่ 7 พฤษภาคม  2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take action รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ กิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้ใช้ทักษะการคาดคะเน ในการทายวัตถุดิบในกล่อง ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และนอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำอาหารด้วยตนเอง โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารในวัตถุดิบนั้นๆด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรสาธิต 2 เมนู  ได้แก่เมนูแพนเค้ก เมนูมักกะโรนี    ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย //admin_cc

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07 พฤษภาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000120
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup