Prev
Next
 
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการประกอบอาหารไทยภาคกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูน้ำพริกลงเรือ ปลาฟู และหมูหวาน  ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและข่าวโดย Admin_CC
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000127
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup