Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสฯ)
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสฯ)
 

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิไล เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู  ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ ขนมชั้น ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_AT //Admin_PP

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000170
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup