Prev
Next
 
จัดอบรมการทำเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
จัดอบรมการทำเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้  ในเมนู เค้กกาแฟเจนัวส์  ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000183
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup