Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรขนมปัง 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
อบรมหลักสูตรขนมปัง 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
 

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมปัง 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู  ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังไส้กรอก ขนมปังซินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผา  ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_KK, //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 ตุลาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000165
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup