Prev
Next
 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 13)
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 13)
 

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม  2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์นคร แซ่สี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และนางสาววิวรรณ พลศรี ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการอบรมเบเกอรี่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจาก บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด  เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการทำเบเกอรี่สำหรับแจกชิมในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "เบเกอรี่สไตล์ออร์คิด 2018"  ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์    ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

เนื้อหาโดย //Admin_pp

ภาพข่าวโดย อาจารย์ นคร

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 ตุลาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000113
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup