4
Prev
Next
 
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
 

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนการอาหารนาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตเบเกอรี่ 3 เมนู ดังนี้ Sticky Toffee Pudding, Thai Tea Chou Creme และ Rainbow Crepe Cake ซึ่งผู้เข้าอบรมกว่า 30 ท่านเป็นผู้โชคดีจากทางบ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ด้านเบเกอรี่ ลงมือปฏิบัติ ยังได้ขนมอร่อยๆ และผลิตภัณฑ์จากคาร์เนชั่นกลับไปเข้าครัวต่อที่บ้านอีกด้วย

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05 กรกฏาคม 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001720
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup