4
Prev
Next
 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สอนอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่น
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สอนอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่น
 

สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้อาหารและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2557 โดยในวันนี้ชาวญี่ปุ่นทั้ง 6 ท่านได้เรียนรู้ด้านอาหารไทยและลงมือปฎิบัติ ในเมนูขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำพริก ช่อม่วงไส้ปลา และขนมละอองลำเจียก ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก อาจารย์ประจำหลักสุตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต กิจกรรมด้านอาหารในวันนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้ลงมือทำเส้นขนมจีนเอง โครงการนี้ยังเป็นการเน้นย้ำและส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23 มิถุนายน 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001998
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup