4
Prev
Next
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
 

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และนิตยสาร Gourmet & Cuisine จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการในเมนู Chocolate Caramel Slice, Paris Brest และ Mango Pudding จากผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น โดยมีอาจารย์วิไลรัตน์ กรนพเกล้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001825
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup