5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู คุกกี้ช็อกโกแล็ตชิพ คุกกี้อัลมอนด์ซาเบล คุกกี้โอวัลติน คุกกี้ราสเบอรี่ ทูอี้ส้ม ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000065
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup