5
Prev
Next
 
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์และนักเรียน จาก Sheffield College จำนวน 17 คน โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูผัดกะเพรา ทับทิมกรอบ มัสมั่นเนื้อ น้ำพริกลงเรือและการแกะสลักผัก ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และ ห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 กุมภาพันธ์ 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000067
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup