5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น7 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 17 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัด โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตรอบรมระยะยาว พื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่นที่ 7 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร/การเเบ่งมื้ออาหารเเละลำดับการบริโภค เเละ ข้อกำหนดในการเปิดร้าน เเละการคิดคำนวณต้นทุน ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 กันยายน 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000250
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup