5
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 13/2566
 
วันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 13/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์วัทนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เค้กกล้วยหอม ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
 
 
//Admin_Kittiyaporn
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 กันยายน 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000154
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup