5
Prev
Next
 
อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร รุ่น2 ปี66
 

วันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 25665 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล2/2565(อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2023 อาจารย์และคณะทำงาน จำนวน 2 คน นักเรียนจำนวน 16 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
- เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- บรรยายความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารไทย โดยวิทยากรอาจารย์นิพัทธ์ชนก นาถพินิจ ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566  สาธิตอาหารไทย ในเมนู มัสมั่นเนื้อ ห่อหมก ข้าวเหนียวมะม่วง ยำเนื้อ โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ณ ห้องICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566  สาธิตอาหารไทย ในเมนู แกงเขียวหวานไก่ ไก่ผัดกะเพรา กระทงทอง บัวลอยเผือก โดยอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ณ ห้องICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  สาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มข่าไก่ น้ำพริกลงเรือ แกงส้ม กล้วยบวชชี โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  สาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มยำกุ้ง ข้าวกุ้งผัดกะปิ แกงเผ็ดเป็ดย่าง ผัดผัก โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  สาธิตอาหารไทย ในเมนู ข้าวขาหมู  ผัดขี้เมาทะเล ทับทิมกรอบ โดยอาจารย์จารุณี วิเทศ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สาธิตอาหารไทย ในเมนู หมูสะเต๊ะ ส้มตำ ข้าวตังหน้าตั้ง ปอเปี๊ยะทอด โดยอาจารย์จารุณี วิเทศ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

วันที่ 2 มิถุนายน ทดสอบอาหารภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_KIttiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000018
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup