5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น198 (วันอาทิตย์)
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น198 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว" ณ ห้องบุญชาติ อาคาร 12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000179
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup