5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง
 

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนูขนมปังโรลทูน่า ขนมปังสองสี ขนมปังไส้ครีม และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนูเค้กผลไม้ โรลมะนาว และชิฟฟ่อนเค้กหน้านิ่มส้ม ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000239
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup