5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมไทย รุ่น1 (วันเสาร์)
 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู มันสำปะหลังเชื่อม วุ้นกะทิ สัมปันนี ณ ห้อง10304 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000226
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup