6
Prev
Next
 
อบรมส่วนบุคคลให้กับชาวกัมพูชา Private Course หลักสูตรขนมไทย
 
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคลให้กับชาวกัมพูชา Private Course โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ณ ห้องICS22 ชั้น2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 มีนาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000043
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup