5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 195 (วันเสาร์)
 
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น195 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู ฉู่ฉี่กุ้ง แกงเลียง ยำถั่วพู ล่าเตียง สังขยาฟักทอง ณ ห้องICS42 -23 ชั้น 4และชั้น2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn
 

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 มีนาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000223
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup