6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ เทคนิคและศิลปะการชงกาแฟ และสาธิตในเมนู กาแฟ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 มีนาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000055
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup