5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ธีรวรรณ ศรีทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู Lamb navarin, Nicoise salad, Bouillabaise, Creme brulee ณ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 มีนาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000249
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup