6
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 78 (วันเสาร์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 78 (วันเสาร์)
 

วันที่ 28 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 78 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัชนก นุกิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "การจัดการธุรกิจเบเกอรี่" และ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "การสุขาภิบาล" ณ ห้องบุญชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000066
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup