6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
 
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ต้มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส และ ต้มยำกุ้ง และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู หมี่กรอบ น้ำพริกลงเรือ และ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000082
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup