5
Prev
Next
 
จัดอบรมหลักสูตรอาหารอบชีสและซอสสปาเก็ตตี้ ให้กับบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
 

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารอบชีสและซอสสปาเก็ตตี้ ให้กับพนักงานบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู อาหารอบชีสและซอสสปาเก็ตตี้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

 

//Admin_Kittiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000215
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup