4
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2566
 

วันที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนม ที่เหมาะสำหรับ วัยรุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ชฎาพร ผายสุวรรณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ผัดมาม่าเกาหลี ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

 

//Admin_Kittiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000038
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup