5
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2566 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ตุ๋นโรยหน้ายำทูน่า
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2566 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ตุ๋นโรยหน้ายำทูน่า
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อหลักการใช้อาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อประกอบอาหารเมื่อประสบภัยน้ำท่วม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ตุ๋นโรยหน้ายำทูน่า ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000237
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup