5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะยาว ขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเมนู ครัวซองค์เนยสด เดนิชครัวซองค์ช็อกโกแล็ต ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000187
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup