2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ปอเปี๊ยะทอด แกงมัสมั่น ข้าวอบสับปะรด ปลาราดพริก บัวลอยเผือก ณ ห้อง10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

//Admin_Kittiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000032
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup