5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะยาว ขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนูพายชั้นไส้ไก่ซอสขาว วูลูวองค์ พายผีเสื้อ และพายกังหัน ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000228
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup