6
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2565 ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2565 ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์
 
วันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร และ ขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
//Admin_AITTINUN

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22 กันยายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000136
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup