5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
 

วันที่ 17-18 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์วันธนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนูโรลบลูเบอรี่ ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า และขนมปังเนยสด และอาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู บราวนี่ ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว ณ ห้อง10205 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 กันยายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000240
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup