5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์)
 
วันที่ 11 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ปอเปี๊ยะทอด  แกงมัสมั่นไก่  ข้าวอบสับปะรด  ปลาราดพริก บัวลอยเผือก  ณ ห้อง10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 กันยายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000044
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup