5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว พื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว พื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 11 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู Lamb navarin, Nicoise salad, Bouillabaise, Creme brulee ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 กันยายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000293
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup