2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อ.พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์,อ.ธีราพร นิลรัตน์ , อ.วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู คัพเค้กกล้วยหอม , มอคค่าคัพเค้ก ,บราวนี่ , คุกกี้ข้าวโอ็ต ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย //Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000110
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup