2
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิทยากร อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ ในเมนู เค้กใบเตย ขนมปังลูกเกด คุกกี้ข้าวโอ๊ต โรลชอคโกแลต ชิฟฟ่อนกาแฟ ขนมปังหมูหยองน้ำสลัด ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_KK

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000090
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup