2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 190 (วันเสาร์)
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น190 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีช่วงเช้า ในหัวข้อ ช่วงเช้า หลักการประกอบอาหาร  ช่วงบ่าย ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ สุขาภิบาลอาหารณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000105
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup