2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์)
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ข้าวตังหน้าตั้ง แกงเขียวหวาน ผัดเปรี้ยวหวาน ตะโก้แห้ว และแกงส้มผักรวม ณ ห้อง10101และ10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000116
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup