2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เค้กลูกพรุน , มาเบิ้ลเค้ก ณ ห้องลำพอง3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000106
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup