2
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
 
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู เค้กเนยสด เค้กช๊อคโกแลต เค้กชิฟฟ่อนวนิลา เค้กกาแฟ และเค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000106
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup