2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000089
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup