5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ในเมนู Panna cotta , Tiramisu , Chocolate Mousse ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000071
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup