5
Prev
Next
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนสิงหาคม 2565)
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนกรกฎาคม 2565 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 สิงหาคม 2565 และภาคปฏิบัติ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาพและข่าวโดย //Admin_Sunisa

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000375
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup