2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น4 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น4 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตกรุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อเทคนิคการประกอบอาหาร ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัว วิธีการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ ณ อาคาร12 ชั้น 6  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Chunyarpat

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000165
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup