5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
 
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ปอเปี๊ยะทอดจีน ปอเปี๊ยะสด ฮ้อยจ๊อ ขนมจีบ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ก๋วยเตี๋ยวหลอด ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม/ไส้หมูสับ ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000016
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup