5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์)
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัชนก นุกิจ และ อาจารย์ทัศนีย์ อินทร์วิมล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ ห้องลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000026
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup