5
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 เมนูกุยช่ายปากหม้อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 เมนูกุยช่ายปากหม้อ
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ และ อาจารย์ธีรวรรณ ศรีทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู กุยช่ายปากหม้อ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000033
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup