5
Prev
Next
 
 อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
 
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2 โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ต้มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้มยำกุ้ง น้ำพริกลงเรือ ไก่ผัดเผ็ดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23 กรกฏาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000072
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup